Slide2

AKTUALNOŚCI

Slide2

AKTUALNOŚCI

Polska Spółka Gazownictwa Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku zaprasza wszystkich mieszkańców na spotkanie

7 marca 2019

Polska Spółka Gazownictwa Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku zaprasza wszystkich mieszkańców na spotkanie odnośnie przedstawienia propozycji gazyfikacji miejscowości Sejny w oparciu o budowę stacji regazyfikacji LNG.

Termin spotkania: 16 marca 2019 r.

Godzina spotkania: 1230 – 1430

Miejsce: Ośrodek Kultury w Sejnach, ul. 1 Maja 17 16-500 Sejny

Dodatkowo zamieszczamy ankietę, która posłuży zbadaniu potencjału i zainteresowania w Państwa miejscowości.

Zebrane informacje o stronie popytu i podaży rynku na gaz ziemny pozwolą na sporządzenie koncepcji gazyfikacji oraz przeprowadzenie analizy technicznej i ekonomicznej przedsięwzięcia.

Pozytywny wynik ww. analiz pozwoli na finalne podjęcie decyzji o przyszłej gazyfikacji Gminy przez Polską Spółkę Gazownictwa.

Dodatkowo zamieszczamy ankietę, która posłuży zbadaniu potencjału i zainteresowania w Państwa miejscowości.

Zebrane informacje o stronie popytu i podaży rynku na gaz ziemny pozwolą na sporządzenie koncepcji gazyfikacji oraz przeprowadzenie analizy technicznej i ekonomicznej przedsięwzięcia.

Pozytywny wynik ww. analiz pozwoli na finalne podjęcie decyzji o przyszłej gazyfikacji Gminy przez Polską Spółkę Gazownictwa.


JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego