Slide2

AKTUALNOŚCI

Slide2

AKTUALNOŚCI

koperty życia

9 kwietnia 2019

Miejska Rada Seniorów, przypomina  mieszkańcom miasta, w wieku 60+

o  odbiorze „ Koperty życia .”

„ Koperta życia ” to bezpłatny zestaw składający się z:

              1. plastikowej koperty,

              2. karty informacyjnej zawierającej dane pacjenta , nr telefonów, informacje

                  medyczne

              3. naklejki „Tu jest Koperta Życia”,

 „Koperta Życia ” powinna być umieszczona w widocznym miejscu np. lodówce  

 a  karta  informacyjna  po wypełnieniu zawsze podpisana przez  lekarza.

 „Koperta życia” to gwarancja, że informacje o stanie zdrowia i chorobach dotrą

do lekarzy i ratowników w krytycznym momencie i pomoc będzie bardziej   skuteczna.

Koperty są do odbioru w Urzędzie Miasta , pokój nr.1 na parterze.           

    

     

 


JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego