AKTUALNOŚCI

Slider

Ogłoszenie wyników otwartych konkursów ofert

30 maja 2019

Ogłoszenie wyników otwartych konkursów ofert ogłoszonych dnia 23 kwietnia 2019 r. na realizację zadań publicznych w 2019 r.

Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego