Slide2

AKTUALNOŚCI

Slide2

AKTUALNOŚCI

Dni krzeseł w Ośrodku Kultury są policzone!

11 października 2019

To już ostatnie chwile, w których siedzimy na starych krzesłach w Ośrodku Kultury! Dzięki pomocy Pana Posła Kazimierza Gwiazdowskiego do końca miesiąca otrzymamy nowe fotele!JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego