Slide2

AKTUALNOŚCI

Slide2

AKTUALNOŚCI

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia aktualizacji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Sejny

24 października 2019

Burmistrz Miasta Sejny ogłasza przystąpienie do sporządzenia aktualizacji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Sejny.
W załączeniu również formularz wniosku do wypełnienia i wniesienia w Urzędzie Miasta Sejny.
Osoba do kontaktu: Dominika Sidor, pok. nr 12, tel. 87 5 162 011.
Pobierz ogłoszenie
Pobierz formularz


JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego