Slide2

AKTUALNOŚCI

Slide2

AKTUALNOŚCI

Informacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku na temat obowiązków nałożonych na rolników

6 listopada 2019

W załączeniu znajdą Państwo informację o obowiązkach nałożonych na rolników w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu.
Załącznik do pobrania

Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego