Slide2

AKTUALNOŚCI

Slide2

AKTUALNOŚCI

Informacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku na temat obowiązków nałożonych na rolników

6 listopada 2019

W załączeniu znajdą Państwo informację o obowiązkach nałożonych na rolników w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu.
Załącznik do pobrania


JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego