Slide2

AKTUALNOŚCI

Slide2

AKTUALNOŚCI

Deklaracja OZE

8 listopada 2019

Burmistrz Miasta Sejny zaprasza osoby zainteresowane wzięciem udziału w projekcie do złożenia uzupełnionej deklaracji przystąpienia do inwestycji dotyczącej budowy instalacji OZE na terenie miasta Sejny w ramach Funduszy Europejskich. Wypełnione deklaracje należy dostarczyć do Urzędu Miasta w Sejnach, ul. Józefa Piłsudskiego 25, 16-500 Sejny, pokój nr 12.

Do deklaracji dołączyć należy kopię mapy zasadniczej lub innej pokazującej lokalizację budynków na terenie działki z zaznaczeniem osi geograficznej północ-południe. Deklaracje należało się składać w terminie od 12 listopada 2019 r. do 20 grudnia 2019 r. 

Formularz deklaracji dostępny jest pod tym linkiem, bądź można otrzymać go w siedzibie Urzędu Miasta Sejny.

Warunkiem realizacji projektu będzie otrzymanie dofinansowania.


JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego