Slide2

AKTUALNOŚCI

Slide2

AKTUALNOŚCI

Zobaczmy Sejny na nowo! Spotkanie konsultacyjne SUiKZP – 15.11.2019 r.

8 listopada 2019

Burmistrz Miasta Sejny zaprasza na spotkanie konsultacyjne dotyczące studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Sejny w dniu 15.11.2019 r. w Sali Kinowej Ośrodka Kultury w Sejnach. Szczegóły w załączeniu.

Kliknij, aby powiększyć.
JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego