Slide2

AKTUALNOŚCI

Slide2

AKTUALNOŚCI

Informacja Wojewody Podlaskiego, dotycząca ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków

15 stycznia 2020

Informacja Wojewody Podlaskiego dotycząca konieczności zachowania szczególnej ostrożności w związku z wystąpieniem na terenie Polski ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) wynikającej przede wszystkim z migracji dzikich ptaków niosących ze sobą zwiększone ryzyko wprowadzenia do gospodarstw wirusa podtypu H5N8. W załączeniu zasady bioasekurakcji przy obsłudze drobiu, minimalizujące ryzyko przeniesienia w/w wirusa do gospodarstw.


JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego