Slide2

AKTUALNOŚCI

Slide2

AKTUALNOŚCI

POSIEDZENIE KOMISJI 29 STYCZNIA 2020 R

23 stycznia 2020

Posiedzenie Komisji Oświaty, Spraw Socjalnych, Zdrowia, Sportu i Kultury – godz.: 8: 00.

Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Handlu i Ochrony Środowiska – godz.: 10: 00.

Posiedzenie Komisji Planu, Budżetu i Finansów – godz.: 12:00.

Szczegóły w załączeniu.

Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego