Slide2

AKTUALNOŚCI

Slide2

AKTUALNOŚCI

Bezpłatna pomoc prawna

3 lutego 2020

W dniu dzisiejszym w godzinach 15.00 – 17.00 bezpłatną pomoc prawną w Punkcie Konsultacyjnym przy ul. Wileńskiej 10 świadczyć będzie prawnik- Pani Barbara Lutyńska


JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego