Slide2

AKTUALNOŚCI

Slide2

AKTUALNOŚCI

DDA (Dorosłe Dzieci Alkoholików)- KONSULTACJE INDYWIDUALNE ZE SPECJALISTĄ

10 lutego 2020

Miejska Komisja Rozwiązywana Problemów Alkoholowych w Sejnach informuje, że na przełomie III i IV planuje utworzyć grupę wsparcia dla osób DDA ( Dorosłych Dzieci Alkoholików) w formie konsultacji indywidualnych (poradnictwo bezpłatne). W razie pytań bądź zgłoszeń chęci uczestnictwa w konsultacjach, prosimy o zgłaszanie się do siedziby MKRPA w Sejnach przy ulicy Wileńskiej 10.


JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego