Slide2

AKTUALNOŚCI

Slide2

AKTUALNOŚCI

Zakaz wstępu do lasów – informacja

6 kwietnia 2020

Z upoważnienia Pana Nadleśniczego Piotra Nalewajek, uprzejmie informuję, że w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo, w związku ze stanem epidemii, na trenie Nadleśnictwa Pomorze zakaz korzystania z lasów obowiązuje do 19 kwietnia br. włącznie.


JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego