Slide2

AKTUALNOŚCI

Slide2

AKTUALNOŚCI

Renaturyzacja wód powierzchniowych

15 maja 2020

W lutym 2020 zakończono „Opracowanie krajowego programu renaturyzacji wód powierzchniowych”, wykonanego na zlecenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Jednym z dokumentów, opracowanych w ramach programu, jest „Podręcznik dobrych praktyk renaturyzacji wód powierzchniowych”, stanowiący kompendium wiedzy nt. renaturyzacji rzek, jezior, wód przejściowych i przybrzeżnych. Docelowo będzie on rekomendowany do stosowania przez jednostki PGW WP.

Urząd Miasta dołoży wszelkich starań, aby działania opisane w powyższym podręczniku weszły w życie, co mamy nadzieję poskutkuje renaturyzacją wód powierzchniowych w Sejnach i okolicy.


JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego