Slide2

AKTUALNOŚCI

Slide2

AKTUALNOŚCI

Szanowni mieszkańcy, Informujemy, że od dnia 22 czerwca 2020 r. do odwołania obowiązują następujące zasady przy obsłudze interesantów w Urzędzie Miasta Sejny:

22 czerwca 2020

  1. Kontakt z Urzędem przede wszystkim telefonicznie, drogą elektroniczną i pocztową;
  2. Na parterze budynku ratusza w godzinach pracy Urzędu przy wejściu głównym wyznaczona jest strefa zamknięta do obsługi interesantów ;
  3. Interesanci są obsługiwani w Urzędzie pojedynczo, tylko w wyznaczonej, zamkniętej strefie, z ograniczeniem do złożenia i odebrania korespondencji;
  4. Podania, wnioski, dokumentacja, przesyłki złożone w Urzędzie będą podlegać 48 godzinnej kwarantannie.
  5. W zakresie dowodów osobistych, meldunków, urodzeń, zgonów i innych spraw załatwianych w Urzędzie Stanu Cywilnego w Sejnach wizyty interesantów będą umawiane WYŁĄCZNIE po wcześniejszym umówieniu telefonicznym pod numerem: 87/5162075.

Zachęcamy także do korzystania z elektronicznej skrzynki podawczej naszego Urzędu: https://cu.wrotapodlasia.pl/CU.Public/KUP/Search?uId=10076

Aby potwierdzić profil zaufany  nie trzeba udawać się do Urzędu, wystarczy zrobić to za pośrednictwem bankowości elektronicznej – na stronie www.pz.gov.pl

Nasi pracownicy są do Państwa dyspozycji pod telefonami:

Sekretariat/Centrala: 87/5162073;  sekretariat@um.sejny.pl

Urząd Stanu Cywilnego: 87/5162075 (dowody osobiste, meldunki, urodzenia, zgony)

Zobowiązania pieniężne należy uiszczać na konta bankowe Urzędu Miasta Sejny:

Podatki, opłaty skarbowe, dzierżawy i użytkowanie wieczyste:
04 9367 0007 0010 0005 9590 0001

Opłaty za odpady komunalne: indywidualne numery ustalane są telefonicznie:
87/5162073 w. 38

                                                                                                                                                                


JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego