Slide2

AKTUALNOŚCI

Slide2

AKTUALNOŚCI

Prawie 40 tys. Eur na Ochronę dziedzictwa przyrodniczego rzek Marycha i Czarna Hańcza

10 lipca 2020

Wspólny Komitet Monitorujący podjął decyzję o dofinansowaniu 26 projektów oraz utworzył listę rezerwową 11 projektów do ewentualnego kontraktowania w przyszłości. Zwycięskie wnioski pochodzą z 12 kwalifikowalnych regionów Programu (Lista zwycięzców) . Łączna kwota przyznanego dofinansowania wynosi 1,47 mln EUR.

W naborze złożono łącznie 178 wniosków aplikacyjnych, do dofinansowania wybrano 26 projektów, a 11 projektów znalazło się na liście rezerwowej.

Wśród partnerów projektowych, którzy otrzymają dofinansowanie są podmioty z naszego województwa:

1. Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kleszczelach i Stowarzyszenie Dziedzictwo Podlasia;

2. Hajnowski Dom Kultury i Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska;

3. Gmina Suwałki;

4. Klub Senior+ w Czeremsze;

5. Urząd Miasta Sejny;

6. Gmina Sokółka;

7. Stowarzyszenie ,,Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu”.

Na liście rezerwowej znalazły się projekty podlaskich partnerów, którzy także mają szansę na dofinansowanie projektów pod warunkiem dostępności środków w Programie. Są to:

1. Gmina Płaska;

2. Ochotnicza Straż Pożarna w Hajnówce;

3. Urząd Miasta Sejny;

4. Gmina Sokółka.

Listy z wynikami naboru są obecnie rozsyłane do wszystkich wnioskodawców. Jednocześnie Wspólny Sekretariat Techniczny rozpoczyna procedurę potwierdzania kwalifikowalności wybranych wnioskodawców. Kolejnym krokiem będzie kontraktowanie projektów – zostanie ono sfinalizowane w ciągu maks. 6 miesięcy.

Projekty realizowane w ramach Programu Polska-Białoruś-Ukraina pozwalają na rozwój współpracy naszego regionu z partnerami głównie z obwodów grodzieńskiego i brzeskiego na Białorusi. W rozstrzygniętym naborze współpraca ta koncentruje się na promocji lokalnej tradycji i kultury oraz promocji i zachowaniu dziedzictwa naturalnego.

Źródło:
https://www.wrotapodlasia.pl/pl/fundusze_europejskie/wiadomosci/konkursy/wyniki-3-naboru-wnioskow-w-programie-polska-bialorus-ukraina.html


JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego