Slide2

AKTUALNOŚCI

Slide2

AKTUALNOŚCI

Wyborcy z obwodu Nr 2 w Sejnach – Szkoła Podstawowa im. mjr H. Dobrzańskiego HUBALA w Sejnach, ul. Wojska Polskiego 64

10 lipca 2020

Z uwagi na przebudowę szkoły wejście do lokalu wyborczego znajduje się od strony ul. Konarskiego.

Możliwe jest też wejście na teren szkoły od strony ul. Wojska Polskiego,
ale w tym przypadku należy obejść budynek dookoła.


JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego