Slide2

AKTUALNOŚCI

Slide2

AKTUALNOŚCI

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 03 sierpnia 2020 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2020r. w Urzędzie Miasta Sejny

4 sierpnia 2020

ZARZĄDZENIE NR 89/2020 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 3 sierpnia 2020 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2020r. w Urzędzie Miasta Sejny w zamian za święta przypadające w sobotę


JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego