Slide2

AKTUALNOŚCI

Slide2

AKTUALNOŚCI

BADANIE POPYTU TURYSTYCZNEGO NA PROPONOWANE NOWE POLSKO-LITEWSKIE PRODUKTY TURYSTYCZNE

25 sierpnia 2020

Szanowni Państwo,

W ramach realizowanego na zlecenie Komisji Europejskiej projektu pt. „Identyfikacja kluczowych elementów transgranicznego funkcjonalnego obszaru turystycznego na pograniczu polsko – litewskim” przeprowadzamy analizę popytu turystycznego na proponowane nowe przedsięwzięcia transgraniczne, w których udział bierze Miasto Sejny.

Ankieta jest anonimowa. Można ją wypełnić w języku polskim, litewskim lub  angielskim. Zachęcamy do wyrażenia swojej opinii na temat proponowanych produktów turystycznych poprzez wypełnienie ankiety. 

Wypełnione elektronicznie ankiety po wybraniu opcji „Wyślij” automatycznie zapisują się w naszej bazie danych. 

Termin udostępnienia ankiety do wypełnienia  to 20.08-30.08.2020.  

Poniżej podajemy linki do ankiet:

w języku polskim – ankieta turyści

https://forms.gle/gSYwRUHHhqkW33Rc8

w języku angielskim –  tourists survey

https://forms.gle/cN7AXNFa2J9Fx9LG6

w języku litewskim –  turistų apklausa

https://forms.gle/wW1QRNM2CR9PXFiU6


JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego