Slide2

AKTUALNOŚCI

Slide2

AKTUALNOŚCI

„Tajemniczy klient” w sejneńskich punktach sprzedaży napojów alkoholowych

31 sierpnia 2020

Celem zadania było ograniczenie naruszeń prawa w zakresie sprzedaży i podawania napojów alkoholowych osobom nieuprawnionym, w tym szczególnie dzieciom i młodzieży oraz zwiększenie ilości sprzedawców, którzy kontrolują dowód osobisty młodo wyglądających klientów.

W wyniku tych działań w dniu 21.07.2020 w I etapie audytu specjalnie przeszkolona 18-letnia dziewczyna, wyglądająca nawet młodziej (na około 16-17 lat), udała się wraz z trenerem CDP – Panem Tomaszem Delmaczyńskim, do punktów sprzedaży i podjęła próbę zakupu alkoholu (najczęściej piwa). Celem badania było sprawdzenie, czy sprzedający/sprzedająca poprosi „Tajemniczego Klienta” o dokument tożsamości potwierdzający jego pełnoletność.

Skontrolowano 26 punktów sprzedaży napojów alkoholowych.

W dużej części sprawdzonych punktów sprzedających alkohol -14 – podczas próby zakupu alkoholu przez Tajemniczego Klienta, sprzedawcy nie wymagali dokumentu potwierdzającego wiek nabywcy, natomiast w 12 pkt. sprzedawcy poprosili o okazanie dokumentu, który potwierdza jego pełnoletniość, a kilku, którzy poprosili i tak sprzedali alkohol po zapewnieniu Tajemniczej Klientki, iż zostawiła go w domu.

Bezpośrednio po próbie zakupu, trener CDP przeprowadził w punktach sprzedaży szkolenie dotyczące konsekwencji sprzedaży alkoholu osobom nieletnim, które jest podyktowane m.in. tym, że nawet za jednorazową sprzedaż niepełnoletnim grożą wysokie kary – z utratą zezwolenia włącznie. Po szkoleniu trener CDP rozdał certyfikaty i materiały.

Następnym etapem projektu było sprawdzenie skuteczności oddziaływania programu na sprzedawców. W tym celu w sierpniu 2020 r. został zrekrutowany drugi audytor, który został przeszkolony przed audytami,
a jego zadaniem była realizacja audytów w tych samych punktach sprzedaży.

W wyniku tych działań w dniu 20.08.2020 (była to tym razem inna, 19-letnia dziewczyna, której wygląd wskazywał na dużo młodszy wiek) rozpoczęła drugi etap kończący program.

W etapie tym w 13 pkt na 26pkt punktów sprzedających alkohol, Tajemniczy Klient miał problem z zakupem alkoholu bez dokumentu. W 13 punktach sprzedawcy nie poprosili o okazanie dokumentu tożsamości potwierdzającego wiek nabywcy i sprzedali alkohol.

Raport w załączeniu.


JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego