Slide2

AKTUALNOŚCI

Slide2

AKTUALNOŚCI

Przedszkole Miejskie w Sejnach otrzymało nową siedzibę

3 września 2020

Od 1 września 2020 r. została otwarta nowa siedziba Przedszkola Miejskiego w przebudowanej części budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Wojska Polskiego 64.

Obecnie do Przedszkola Miejskiego, oddziałów Przedszkolnych w Szkole Podstawowej i Żłobka Miejskiego w Sejnach uczęszcza łącznie 224 podopiecznych, w tym, zainicjowana przez rodziców i wspierana przez Stowarzyszenie „Przytulasy”, jedna grupa innowacyjna, realizująca program Leśnego Przedszkola. Takiej ilości dzieci przedszkolnych jeszcze nie mieliśmy.

Już ponad rok funkcjonuje również Sejneński Żłobek. W ramach projektu pn.: „Pierwszy Żłobek w Sejnach!” zostało utworzonych 36 miejsc dla dzieci od 20 tyg. do 3 r.ż.  Pierwszego września w jego progach przyjęliśmy 32 dzieci. W żłobku dzieci mają zapewnioną opiekę w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych. Żłobek gwarantuje dziecku właściwą opiekę pielęgnacyjną oraz edukacyjną przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka oraz prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka.


JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego