Slide2

AKTUALNOŚCI

Slide2

AKTUALNOŚCI

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego dofinansuje wymianę stolarki okiennej w Ratuszu

30 września 2020

W dniu 16 września Miasto Sejny podpisało umowę ze Skarbem Państwa, reprezentowanym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn.  „Sejny, Ratusz (XIX w.): wymiana stolarki okiennej – etap II”. Zadanie realizowane będzie w ramach Programu Ministra KiDN 2020 Ochrona zabytków.

Kwota dofinansowania w wysokości 50 000,00 zł pozwoli na częściowe pokrycie wkładu własnego do projektu realizowanego we współpracy z Województwem Podlaskim pn. „Ratusz w Sejnach – wymiana stolarki okiennej – II etap.”

Dzięki uzyskanemu dofinasowaniu wymienionych zostanie 20 okien na parterze obiektu: 12 okien skrzynkowych polskich czteroskrzydłowych rozwiernych i 8 okien skrzynkowych polskich łukowych sześcioskrzydłowych rozwierno – uchylnych, odtworzonych na wzór istniejących.

Celem zadania jest zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego poprzez wymianę stolarki okiennej, koniecznej ze względu na zły stan zachowania. Przeprowadzenie prac pozwoli na zabezpieczenie i utrwalenie substancji zabytku, zahamowanie destrukcji oraz przywrócenie mu właściwego stanu technicznego łącznie z pierwotnymi walorami estetycznymi.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego






JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego