Slide2

AKTUALNOŚCI

Slide2

AKTUALNOŚCI

Zmiana w harmonogramie dyżurów psychologa – Diany Wiżlańskiej – Sławińskiej w październiku 2020 r.

1 października 2020

Dyżur w Punkcie Konsultacyjnym przy ul. Wileńskiej 10 z dnia 1 października 2020 r. został przeniesiony na 29 października 2020 r. Godziny pozostają niezmienione, tj. 15.00 – 16.30.


JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego