Slide2

AKTUALNOŚCI

Slide2

AKTUALNOŚCI

Zmiana w październikowym harmonogramie dyżurów Joanny Olszewskiej i Ewy Szyc – konsultacje dla osób współuzależnionych.

7 października 2020

8 i 15 października 2020 r. swój dyżur w Punkcie Konsultacyjnym pełnić będzie Joanna Olszewska, natomiast kolejny dyżur Ewy Szyc odbędzie się 29 października 2020 r.


JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego