Slide2

AKTUALNOŚCI

Slide2

AKTUALNOŚCI

Zmiana organizacji pracy urzędu miasta

21 października 2020

W związku z aktualną sytuacją związaną z rozprzestrzenieniem się wirusa COVID-19, a przede wszystkim w trosce o zdrowie interesantów i pracowników, Urząd Miasta Sejny podejmuje działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa. Podjęte działania mają charakter profilaktyczny w związku z powyższym:

Od dnia 20 października 2020 r. do odwołania obowiązują następujące zasady przy obsłudze interesantów:

  1. Kontakt z Urzędem przede wszystkim telefonicznie, drogą elektroniczną i pocztową;
  2.  Na parterze budynku ratusza w godzinach pracy Urzędu przy wejściu głównym wyznaczona jest strefa zamknięta do obsługi interesantów;
  3.  Interesanci są obsługiwani w Urzędzie pojedyńczo, tylko w wyznaczonej, zamkniętej strefie,
    z ograniczeniem do złożenia i odebrania korespondencji;
  4. Podania, wnioski, dokumentacja, przesyłki złożone w Urzędzie od dnia 20 października 2020 r. będą podlegać 48 godzinnej kwarantannie.
  5. W zakresie dowodów osobistych, meldunków, urodzeń, zgonów i innych spraw załatwianych
    w Urzędzie Stanu Cywilnego w Sejnach wizyty interesantów będą umawiane w sytuacjach wyjątkowych, WYŁĄCZNIE po wcześniejszym umówieniu telefonicznym pod numerem: 87/5162075.

ADRES elektronicznej skrzynki podawczej naszego Urzędu: https://cu.wrotapodlasia.pl/CU.Public/KUP/Search?uId=10076

Aby potwierdzić profil zaufany  nie trzeba udawać się do Urzędu, wystarczy zrobić to za pośrednictwem bankowości elektronicznej – na stronie www.pz.gov.pl

Nasi pracownicy są do Państwa dyspozycji pod telefonami:

Sekretariat/Centrala: 87/5162073;  sekretariat@um.sejny.pl

Urząd Stanu Cywilnego: 87/5162075 (dowody osobiste, meldunki, urodzenia, zgony)

Zobowiązania pieniężne należy uiszczać na konta bankowe Urzędu Miasta Sejny:

Podatki, opłaty skarbowe, dzierżawy i użytkowanie wieczyste:  04 9367 0007 0010 0005 9590 0001

Opłaty za odpady komunalne: indywidualne numery ustalane są telefonicznie 87/5162073 w. 38


JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego