Slide2

AKTUALNOŚCI

Slide2

AKTUALNOŚCI

OGŁOSZENIE O DODATKOWYM NABORZE DO MIEJSKIEJ RADY SENIORÓW W SEJNACH

22 października 2020

Burmistrz Miasta Sejny ogłasza dodatkowy nabór kandydatów na członków Miejskiej Rady Seniorów w terminie od dnia 22 października 2020 r. do dnia 30 października 2020 roku.
Szczegóły w załączeniu.

Uchwała w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów w Sejnach i nadania jej Statutu.

https://www.prawomiejscowe.pl/UrzadMiastaSejny/document/130521/Uchwa%C5%82a-XX_85_16

Uchwała w sprawie zmiany w załączniku do Uchwały Nr XX/85/16 Rady Miasta Sejny z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów w Sejnach i nadania jej Statutu.

https://www.prawomiejscowe.pl/UrzadMiastaSejny/document/263625/Uchwa%C5%82a-XXVI_115_16

Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów w Sejnach i nadania jej Statutu.

https://www.prawomiejscowe.pl/UrzadMiastaSejny/document/654789/Uchwa%C5%82a-XXII_165_20


JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego