Slide2

AKTUALNOŚCI

Slide2

AKTUALNOŚCI

Kresy wdzięczne Bohaterom – pomoc Kombatantom

30 października 2020

Stowarzyszenie Pamięci Łagierników Żołnierzy AK realizuje zadanie, polegające na dostarczeniu jednego pełnowartościowego posiłku  (zupa, drugie danie, deser, owoce, napój) przez okres 32 dni osobom, które przyczyniły się do tego, że obecnie możemy żyć w wolnej Polsce.

        Zadaniem będą objęci  kombatanci  z terenu powiatu sejneńskiego   prowadzący  samodzielnie gospodarstwo domowe albo ze współmałżonkiem. Dzięki zadaniu będą zaspokojone podstawowe potrzeby żywieniowe osób w starszym wieku, co w dobie koronawirusa ma ogromne znaczenie.  Jednocześnie w ten sposób zostanie wyrażona wdzięczność kombatantom, sybirakom, łagiernikom, żołnierzom Armii Krajowej za ich poświęcenie i oddanie dla Polski.

       Osoby posiadające uprawnienia kombatanckie i chcące skorzystać z nieodpłatnej pomocy mogą zgłaszać się do środy – 4 listopada 2020 r. do kancelarii parafii lub do Pani Barbary Miszkiel z Urzędu Miasta Sejny.

Telefon do Stowarzyszenia Pamięci Łagierników Żołnierzy AK: 781 580 429

Projekt jest finansowany przez Urząd do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.


JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego