Slide2

AKTUALNOŚCI

Slide2

AKTUALNOŚCI

Rozeznanie ilościowe dot. programu „OPIEKA WYTCHNIENIOWA”

22 grudnia 2020

Rozeznanie ilościowe dotyczące uczestników,w związku z planowanym przystąpieniem do programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 r. realizowanego w ramach Funduszu Solidarnościowego.


JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego