Slide2

AKTUALNOŚCI

Slide2

AKTUALNOŚCI

OBWIESZCZENIE STAROSTY SEJNEŃSKIEGO

18 stycznia 2021

Starosta Sejneński zawiadamia, iż na wniosek Burmistrza
Miasta Sejny z dnia 27 listopada 2020 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie i rozbudowie drogi gminnej nr 102123B ul. Wojska Polskiego od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1174B ul. Zawadzkiego do drogi wojewódzkiej nr 653 i rozbudowie drogi gminnej nr 102138B ul. Pogodna w Sejnach oraz przebudowie i budowie infrastruktury technicznej.


JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego