Slide2

AKTUALNOŚCI

Slide2

AKTUALNOŚCI

MOPS SEJNY: Informacja z otwarcia ofert na świadczenie usług pogrzebowych w 2021 r.

22 stycznia 2021

w zakresie sprawienia pogrzebu zmarłym i martwo urodzonym, których pochowanie zleci Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sejnach.


JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego