Slide2

AKTUALNOŚCI

Slide2

AKTUALNOŚCI

Dotacje 100 % bezzwrotne w ramach tarczy antykryzysowej dla woj. podlaskiego.

8 lutego 2021

Dotacja na kapitał obrotowy (bieżącą działalność) to forma pomocy dla przedsiębiorstw, mająca na celu wsparcie bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi wywołanymi epidemią COVID-19.

Dotacja na kapitał obrotowy jest w 100% bezwarunkowo bezzwrotna.

Uzyskaną dotację, firmy mogą przeznaczyć na koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz finansowanie kapitału obrotowego, poprzez opłacenie mediów, opłacenie najmów i leasingów, zakup towarów czy ubezpieczenie działalności. Dotacje na kapitał obrotowy przeznaczone są dla mikroprzedsiębiorstw, małych firm oraz osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą (samozatrudnieni) na terenie województwa podlaskiego.

Naboru wniosków: 15-16.02.2021.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu: 164 747,31 zł.

Wsparcie może zostać udzielone mikro- i małemu przedsiębiorcy, który:

· odnotował spadek obrotów (przychodów netto ze sprzedaży) o co najmniej 40% w okresie kwiecień-grudzień lub w okresie październik-grudzień 2020 roku w porównaniu do analogicznego okresu w 2019 roku, w związku z zakłóceniami gospodarki na skutek COVID-19

· na dzień 31 grudnia 2019 r. lub na dzień złożenia wniosku nie zalegał z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne, przy czym: rozłożenie płatności na raty lub jej odroczenie, nie jest uznawane za zaległość

Szczegóły pod linkiem:

https://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/zobacz_ogloszenia_i_wyniki_na_1/poddzialanie-141-promocja-przedsiebiorczosci-oraz-podniesienie-atrakcyjnosci-inwestycyjnej-wojewodztwa—kapital-obrotowy-1.html


JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego