Slide2

AKTUALNOŚCI

Slide2

AKTUALNOŚCI

XIII edycja konkursu na prace dotyczące polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich „POLSKA WIEŚ – DZIEDZICTWO I PRZYSZŁOŚĆ”.

11 lutego 2021

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa we współpracy z Wydawnictwem Naukowym Scholar ogłosiła XIII edycję konkursu ” Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”. Patronat honorowy nad konkursem obiął Polski Komitet ds. UNESCO.


JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego