Slide2

AKTUALNOŚCI

Slide2

AKTUALNOŚCI

„Bezpiecznie, zdrowo, bezgotówkowo”.

16 lutego 2021

Celem akcji edukacyjnej jest promowanie wśród Naszych świadczeniobiorców wiedzy na temat korzyści, jakie zwłaszcza w obecnej sytuacji związanej z COVID19 niesie wykorzystanie bezgotówkowej formy pobierania świadczeń, a także możliwości wynikających z korzystania z rachunku bankowego.


JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego