Slide2

AKTUALNOŚCI

Slide2

AKTUALNOŚCI

Zdalny dyżur psychologa – Diany Wiżlańskiej – Sławińskiej

17 lutego 2021

W dniu 18 lutego 2021 r. dyżur psychologa w Punkcie Konsultacyjnym przy ul. Wileńskiej 10 będzie odbywał się w formie zdalnej. Nr telefonu: 694 429 479


JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego