Slide2

AKTUALNOŚCI

Slide2

AKTUALNOŚCI

Pomoc dla osób bezdomnych

3 marca 2021

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sejnach informuje o możliwości skorzystania z pomocy przez osoby bezdomne w ramach mechanizmu interwencyjnego dotyczącego zwalczania epidemii COVID-19


JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego