Slide2

AKTUALNOŚCI

Slide2

AKTUALNOŚCI

Informacja Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Sejnach

15 marca 2021

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Sejnach tak jak co roku świadczy usługę wypełnienia wniosku obszarowego. Ten rok jest specyficzny, ponieważ wprowadzono wiele zmian, wśród których najistotniejszą jest rezygnacja ze składania tzw. oświadczeń o braku zmian i wprowadzenie konieczności złożenia pełnego wniosku poprzez eWniosek Plus.


JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego