Slide2

AKTUALNOŚCI

Slide2

AKTUALNOŚCI

Informacja dotycząca wniosków o świadczenia wychowawczego w ramach programu „Rodzina 500+”

16 marca 2021

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sejnach informuje, że wnioski o świadczenie wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500+” drogą tradycyjną (papierową) , czyli osobiście w urzędzie lub za pośrednictwem poczty można składać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sejnach , ul. Wileńska 10 od 1 kwietnia 2021 r.


JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego