Slide2

AKTUALNOŚCI

Slide2

AKTUALNOŚCI

Dyżur psycholog Diany Wiżlańskiej – Sławińskiej przesunięty na godzinę 16.00

24 marca 2021

W dniu jutrzejszym (25.03.2021 r.) dyżur D. Wiżlańskiej – Sławińskiej w Punkcie Konsultacyjnym przy ul. Wileńskiej 10 będzie się odbywał w godzinach 16.00 – 17.30.


JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego