Slide2

AKTUALNOŚCI

Slide2

AKTUALNOŚCI

„Jak wspierać uczniów po roku epidemii? Wyzwania i rekomendacje z obszaru wychowania, profilaktyki i zdrowia psychicznego” – raport

14 kwietnia 2021

Zapraszamy do zapoznania się z raportem „Jak wspierać uczniów po roku epidemii? Wyzwania i rekomendacje z obszaru wychowania, profilaktyki  i zdrowia psychicznego” opracowanym na zlecenie MEiN przez Instytut Profilaktyki Zintegrowanej.

https://www.parpa.pl/images/file/2020.03.23_Raport%20MEN_Profilaktyka.pdf


JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego