Slide2

AKTUALNOŚCI

Slide2

AKTUALNOŚCI

Możliwości wystąpienia HPAI na terytorium pow. sejneńskiego

22 kwietnia 2021

W związku z w tym, że w bieżącym roku obserwujemy bardzo niekorzystną sytuację epizootyczną
w zakresie grypy ptaków, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sejnach przypomina, że ciągle istnieje ryzyko
wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terytorium powiatu sejneńskiego. Sytuacja wymaga
szczególnej uwagi i wzmożonej ostrożności zwłaszcza hodowców drobiu w celu minimalizacji ryzyka
przeniesienia wirusa na teren gospodarstw.

Dodatkowe zalecenia dla hodowców dostępne są pod adresemhttps://www.wetgiw.gov.pl/nadzor- weterynaryjny/zasady-ochrony-drobiu-przed-grypa-ptakow

Hodowcy drobiu powinni, w szczególności, ściśle przestrzegać następujących zasad bioasekuracji:
• utrzymywać drób w sposób ograniczający jego kontakt z dzikimi ptakami;
• przechowywać słomę pod przykryciem, uniemożliwiającym kontakt z ptactwem dzikim a przed
wprowadzeniem do obiektu odkażać środkami dezynfekcyjnymi dopuszczonymi do stosowania w
obecności ptaków;
• nie poić drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których mają
dostęp ptaki dzikie;
• nie wwozić na teren gospodarstwa, w którym jest utrzymywany drób, zwłok dzikich ptaków lub tusz
ptaków łownych;
• uniemożliwić dostęp drobiu do zbiorników wodnych, do których mają dostęp dzikie ptaki;
• przechowywać i odpowiednio zabezpieczyć pasze tak, aby nie miały do niej dostępu dzikie ptaki,
w tym ptaki wróblowe;
• wyłożyć maty dezynfekcyjne przed wejściami i wyjściami z budynków inwentarskich, w których jest
utrzymywany drób, w liczbie zapewniającej zabezpieczenie wejść i wyjść z tych budynków –
w przypadku ferm, w których drób jest utrzymywany w systemie bezwybiegowym,
• zgłaszać do powiatowego lekarza weterynarii miejsca, w których utrzymywany jest drób lub inne
ptaki;
• przestrzegać zasad higieny tj. myć i odkażać ręce oraz stosować odzież ochronną oraz obuwie
ochronne przy wchodzeniu do budynków inwentarskich;
• czyścić i odkażać narzędzia i sprzęt używany do obsługi zwierząt.

Każde podejrzenie wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków należy zgłaszać do Powiatowego
Inspektoratu Weterynarii w Sejnach (tel. 875162511, e-mail: seinv.piw@wetgiw.gov.pl lub osobiście
w siedzibie urzędu: ul. Zawadzkiego 19,16-500 Sejny)


JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego