Slide2

AKTUALNOŚCI

Slide2

AKTUALNOŚCI

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Sejnach ogłasza nabór

27 kwietnia 2021

W roku szkolnym 2021/2022 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Sejnach ogłasza nabór do następujących szkół:

Liceum im. Szymona Konarskiego:
•KLASA (A) BIOLOGICZNO-CHEMICZNA
Rozszerzone zajęcia edukacyjne: biologia, chemia /lub matematyka/, jęz. angielski
•KLASA (B) HUMANISTYCZNA
Rozszerzone zajęcia edukacyjne: język polski, historia /lub WOS/, jęz. angielski
•KLASA (G) PATRONACKA STRAŻY GRANICZNEJ
Rozszerzone zajęcia edukacyjne: geografia / lub WOS/, jęz. polski, jęz. angielski /klasa patronacka Straży Granicznej/
•KLASA MATEMATYCZNO-FIZYCZNA/ INFORMATYCZNA
Rozszerzone zajęcia edukacyjne: matematyka, język angielski oraz jeden z przedmiotów: fizyka lub geografia.

Technikum kształcącym w zawodzie:
•TECHNIK INFORMATYK
Rozszerzone zajęcia edukacyjne: matematyka, informatyka

W wyniku kształcenia uczeń, po zdaniu egzaminów,
uzyskuje następujące kwalifikacje:

•INF.02 Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych.
•INF.03 Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych.

•TECHNIK PROGRAMISTA
Rozszerzone zajęcia edukacyjne: matematyka, informatyka

W wyniku kształcenia uczeń, po zdaniu egzaminów, uzyskuje następujące kwalifikacje:

•INF03 – Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych.
•INF04 – Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji.


JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego