Slide2

AKTUALNOŚCI

Slide2

AKTUALNOŚCI

Zmiana Dyżuru Przewodniczącej Rady Miasta Sejny

12 maja 2021

Przewodnicząca Rady Miasta Sejny Pani Jolanta Beata Bagińska pełnić będzie dyżur w dniu 18 maja 2021 r. (wtorek)  w godzinach 1510do 1610 pod numerem telefonu 87 5162 073 w zamian za dyżur w dniu 17 maja 2021 r. (poniedziałek).


JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego