Slide2

AKTUALNOŚCI

Slide2

AKTUALNOŚCI

Rehabilitacja po przebytej chorobie COVID-19

18 maja 2021

Pacjenci, którzy przeszli COVID-19, mogą skorzystać z zabiegów rehabilitacyjnych w gabinecie fizjoterapii, a nawet w domu. Dzięki profesjonalnym i indywidualnym zabiegom fizjoterapeutycznym osoby po chorobie szybciej odzyskają siły i wrócą do codziennych aktywności.
Najczęściej obserwowane powikłania, które występują u pacjentów po COVID-19, to: problemy z oddychaniem, zmniejszona ogólna sprawność organizmu i tolerancja wysiłku fizycznego, bóle mięśniowo-stawowe, zaburzenia lękowe i depresyjne.
Kompleksowy program rehabilitacji po COVID-19
W odzyskaniu pełni sił po przebytej chorobie COVID – 19 pomaga profesjonalna rehabilitacja. Narodowy Fundusz Zdrowia, na polecenie ministra zdrowia, przygotował kompleksowy program rehabilitacji po chorobie COVID-19, realizowany w trybie stacjonarnym i w leczeniu uzdrowiskowym. W regionie mamy już 7 placówek, które dołączyły do programu i leczą lub będą leczyć pacjentów po COVID-19 ze środków wypłacanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. – informuje dyrektor Podlaskiego Oddziału NFZ Maciej Bogdan Olesiński.
Dyrektor Podlaskiego Oddziału NFZ zapowiada również, iż:

 • dostęp do rehabilitacji postcovidowej będzie jeszcze łatwiejszy, dzięki rozszerzeniu programu o gabinety fizjoterapii, zajmujące się rehabilitacją leczniczą. Świadczenia w rehabilitacji pocovidowej będą udzielane również w warunkach ambulatoryjnych i domowych.
  Rehabilitacja postcovid w gabinecie fizjoterapeutycznym
  Do programu rehabilitacji COVID-19 w gabinecie fizjoterapeutycznym kwalifikują się ozdrowieńcy, nie później niż do 6 miesięcy od zakończenia choroby. Chodzi np. o pacjentów z utrzymującą się dusznością, która poważnie utrudnia normalne funkcjonowanie.
  Siłę duszności określa się na podstawie specjalnej skali mMRC (modified Medical Research Council). Już wynik równy lub wyższy 1, w 5 stopniowej skali (0-4), powoduje, że pacjent może zostać skierowany na rehabilitację. Przyjmuje się, że u pacjenta ze wskazaniem 1, duszność występuje podczas szybkiego marszu po płaskim terenie lub pojawia się przy wchodzeniu na niewielkie wzniesienie.
  Rehabilitacja postcovid w domu
  Pacjenci, którzy przeszli COVID-19, ale mają trudności z samodzielnym poruszaniem także skorzystają z rehabilitacji postcovidowej. Specjalnie z myślą o nich, program obejmuje również wizyty domowe. Podobnie, jak w przypadku rehabilitacji w gabinecie fizjoterapeutycznym, u pacjenta muszą występować duszności (wynik mniejszy lub równy 1). Dodatkowo o zakwalifikowaniu do rehabilitacji w domu decydują:
  • ocena 3-9 w skali oceny funkcjonalnej (0-10)
  • ocena siły mięśniowej MRC (0-5)
  • występowanie zespołu słabości po pobycie pacjenta na oddziale intensywnej terapii.
  Z rehabilitacji domowej można skorzystać nie później niż do 6 miesięcy od zakończenia leczenia COVID-19.
  Wyspecjalizowane placówki z kontraktem NFZ i skierowanie
  Pierwszą placówką, która dołączyła do programu z ofertą rehabilitacji pocovidowej ambulatoryjnej i domowej jest:

E.&B. Falkowscy, Augustów, ul. Zarzecze 17 B kom. 534 009 398
Nowy program rehabilitacji pocovidowej jest realizowany w podmiocie dodatkowo, nie wpłynie więc na wizyty pacjentów, którzy zapisani są na inne formy rehabilitacji. .
Przypominam, że proces naboru do realizacji programu jest otwarty, więc placówki w dalszym ciągu mogą zgłaszać się do Podlaskiego Oddziału NFZ. Zachęcamy podmioty, które mają możliwości kadrowe, lokalowe do tego, by przystąpiły do programu – informuje dyrektor Podlaskiego Oddziału NFZ Maciej Bogdan Olesiński.
Program dopasowany do pacjenta
Rehabilitacja postcovidowa w poradni lub w domu trwa do 6 tygodni i jest podzielona na kilka etapów. Skierowanie wystawi pacjentowi m.in. lekarz rodzinny.
WIZYTA WSTĘPNA
Podczas wstępnej wizyty fizjoterapeutycznej, specjalista przeprowadza szczegółowy wywiad z pacjentem oraz wykonuje podstawowe próby i badania, m.in. oddechowe i wysiłkowe, aby ocenić stan zdrowia pacjenta na początku programu. Wyniki badań początkowych będą porównywane z wynikami po zakończeniu programu i posłużą do oceny efektów terapii.
WIZYTA TERAPEUTYCZNA
Po wizycie wstępnej, fizjoterapeuta ustala z każdym pacjentem kalendarz indywidualnych wizyt terapeutycznych. Program zakłada trzy takie wizyty w każdym tygodniu rehabilitacji. Jednak, gdy stan zdrowia będzie tego wymagał, pacjent może liczyć na dodatkową wizytę w trakcie programu.
Terapia polega na wykonywaniu treningów oddechowych, wytrzymałościowych i interwałowych. Wszystko po to, aby pacjenci jak najszybciej odzyskiwali pełną sprawność. Ponadto pacjenci poznają ćwiczenia, które już po zakończeniu programu, będą mogli samodzielnie i bezpiecznie wykonać w domu.
W zależności od potrzeb i stanu zdrowia chorego możliwe jest włączenie dodatkowych elementów terapii, m.in. technik odksztuszania, treningu równowagi, specjalnych metod rehabilitacji dla pacjentów z problemami neurologicznymi.
WIZYTA KOŃCOWA
Po zakończeniu ćwiczeń i treningów fizjoterapeuta i pacjent spotykają się na wizycie końcowej. Powtarzają badania i testy wykonane podczas pierwszej wizyty i porównują osiągnięte wyniki, m.in. próby zmęczeniowe i oddechowe (określające skalę występowania duszności).
Skuteczna edukacja, czyli jak żyć po chorobie?
Obowiązkowym elementem programu jest edukacja, dzięki której pacjenci będą wiedzieć więcej o samej chorobie i jej powikłaniach. Każdy uczestnik programu dowie się, jak radzić sobie ze skutkami choroby i co robić, aby jak najszybciej wrócić do pełnej sprawności.
Pacjenci dostaną praktyczne wskazówki i szczegółowe plany treningowe, które ułatwią im samodzielnie dochodzenie do zdrowa. M.in. skorzystają z gotowych porad i ćwiczeń dotyczących duszności i zespołu przewlekłego zmęczenia po infekcji wirusowej. Otrzymają również plany z zestawami ćwiczeń do samodzielnego stosowania w domu, dzięki którym będą dopasowywać skalę trudności i intensywności treningu do możliwości własnego organizmu.
Ile NFZ zapłaci za rehabilitację w poradni, a ile w domu?
Świadczenia będą finansowane na podstawie sprawozdań i rachunków składanych przez realizatorów programu do Oddziałów Wojewódzkich NFZ. Środki na ten cel pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
Jedna wizyta terapeutyczna, ambulatoryjna wyceniona jest na kwotę 56 zł, wizyta terapeutyczna, domowa – 83 zł.


JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego