Slide2

AKTUALNOŚCI

Slide2

AKTUALNOŚCI

Projekt Career Turn – bezpłatnego wsparcia skierowanego do osób wchodzących na rynek pracy lub mających trudności z podjęciem zatrudnienia

19 maja 2021

Co oferujemy?

· dwutygodniowe warsztaty pozwalające beneficjentom zdobyć wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne;

· indywidualne wsparcie coachów i mentorów;

· doskonalenie znajomości praktycznej języka angielskiego;

· przygotowanie i wsparcie w procesach rekrutacyjnych;

· certyfikat potwierdzający osiągnięte kwalifikacje.

Tegoroczna edycja projektu rozpoczyna się 2 sierpnia.

Aplikować można poprze formularz zgłoszeniowy https://www.stellavirium.org/aplikuj-2/ do 18 lipca.

Wszystkie działania projektowe są finansowane przez korporację sektora usług wspólnych, firmę UBS. Swoim działaniem od lat bezpłatnie pomagamy w zwiększeniu zatrudnialności i zdobyciu nowych kwalifikacji osób zagrożonych utratą pracy, pozostających bez pracy lub chcących zmienić ścieżkę kariery oraz wziąć udział w procesach rekrutacyjnych do korporacji – sektora BPO/SSC.

Osiągnięcia projektu:

· naszymi działaniami objęliśmy blisko 250 beneficjentów;

· około 60% podjęło pracę;

· zaangażowaliśmy setki wolontariuszy;

· zrealizowaliśmy już kilkanaście edycji;

· pomogliśmy beneficjentom z 5 krajów (Polska, Ukraina, Włochy, Turcja, Indie). Zwiększamy integrację międzykulturową (social inclusion) dla osób, które przyjechały do Polski.;

· przełamujemy stereotypy i nikogo nie wykluczamy! Jesteśmy otwarci na osoby dojrzałe (45+), osoby z niepełnosprawnością, osoby młode, bez wyższego wykształcenia i doświadczenia zawodowego, powracające z emigracji oraz osoby, które miały przerwę w karierze zawodowej;

· ze względu na zdalną formę realizacji od 2020 roku możemy objąć wsparciem osoby z całej Polski;

· od 2015 działamy pod patronatem honorowym Rady Miasta Krakowa.

Szukamy partnerów – fundacji, organizacji społecznych, które realizują podobne działania jak my i wspierają osoby potrzebujące – wierzymy że nasz projekt może być dobrym uzupełnieniem Państwa działań. Zależy nam na upowszechnieniu informacji o projekcie wśród Państwa podopiecznych, którzy mogliby skorzystać z naszego wsparcia.


JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego