Slide2

AKTUALNOŚCI

Slide2

AKTUALNOŚCI

Obwieszczenie Starosty Sejneńskiego

27 maja 2021

Starosta Sejneński zawiadamia, iż na wniosek Burmistrza Miasta Sejny z dnia 24 maja 2021 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na „Budowie drogi gminnej 32KD w Sejnach wraz z przebudową i budową urządzeń towarzyszącej infrastruktury technicznej”.

Szczegóły w załączeniu.


JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego