Slide2

AKTUALNOŚCI

Slide2

AKTUALNOŚCI

Karta EKUZ niezbędna poza Polską

25 czerwca 2021

Przed nami wakacje. Osoby, które wybierają się za granicę powinny zabrać ze sobą turystyczny niezbędnik, czyli Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Podlaski Oddział Wojewódzki NFZ zaprasza do jej wyrobienia.

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego to dokument unijny. Potwierdza on prawo do bezpłatnego leczenia w każdym państwie Unii Europejskiej oraz w Islandii, Liechtensteinie, Norwegii i Szwajcarii.

Jak wyrobić EKUZ?

Wniosek o wydanie EKUZ można złożyć na pięć sposobów: osobiście w Oddziale lub delegaturze Podlaskiego Oddziału NFZ, pocztą elektroniczną lub tradycyjną, za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP oraz poprzez Internetowe Konto Pacjenta.
Co istotne w przypadku składania wniosku osobiście, zwykle rozpatrywany jest od razu i karta wydawana jest od ręki.
Wniosek jest dostępny na stronie Podlaskiego Oddziału NFZ.

Wyrobienie karty jest bezpłatne. Jest to dokument indywidualny, a więc np. każdy z członków rodziny powinien mieć własną EKUZ. Jednak rodzic może w imieniu dziecka wyrobić taką kartę, możliwe jest również – na podstawie upoważnienia – wyrabianie jej w imieniu innej osoby dorosłej.

Leczenie na EKUZ

Obywatel Polski ma prawo do leczenia niezbędnego i nieplanowanego w ra­mach publicznego systemu opieki zdrowotnej danego państwa.

Jak długo EKUZ jest ważny?

  • 20 lat dla osób, które otrzymują emeryturę i osiągnęły wiek emerytalny (60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn)
  • 5 lat dla osób, które otrzymują emeryturę i nie osiągnęły wieku emerytalnego
  • 3 lata dla osób zatrudnionych, prowadzących działalność gospodarczą, otrzymujących zasiłek lub świadczenie przedemerytalne
  • 18 miesięcy, dla osób otrzymujących rentę; osób ubezpieczonych jako członek rodziny, ubezpieczonych jako student, uczniów mających więcej niż 18 lat i własny tytuł do ubezpieczenia.

JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego