Slide2

AKTUALNOŚCI

Slide2

AKTUALNOŚCI

Bezpłatne szkolenie Komunikacja NVC – czyli jak porozumieć się bez przemocy?

1 lipca 2021

Dnia 5 lipca o godz. 18.00 odbędzie się szkolenie online z zakresu komunikacji NVC – czyli jak porozumieć się bez przemocy? – szkolenie dla rodziców, które poprowadzi mgr Agnieszka Kozak (psycholog).

Szkolenie zostanie przeprowadzone za pomocą aplikacji Teams. Link do spotkania:

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_ZTA0OTJmZjctNDg4YS00MGQ0LWE5OTQtODkxODlmNDJkOGIz%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522df2af149-f9cd-40e0-b910-f199ecf57706%2522%252c%2522Oid%2522%253a%25227f716bfe-a9c8-4d48-83e3-cd60e90a7835%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=c4bbab33-4d37-4b92-b072-dd70ca213f54&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true.

Szkolenie zostało sfinansowane ze środków Urzędu Miasta w Sejnach i Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sejnach.


JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego