Slide2

AKTUALNOŚCI

Slide2

AKTUALNOŚCI

Informacja o dyżurze Przewodniczącej Rady miasta

5 lipca 2021

Przewodnicząca Rady Miasta Sejny przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godzinach 15.15 do 16.15 pod numerem telefonu 87 5162 073.


JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego