Slide2

AKTUALNOŚCI

Slide2

AKTUALNOŚCI

Projekt „Tradycyjne Pieśni z Ziemi Sejneńskiej”

31 sierpnia 2021

Ośrodek Kultury w Sejnach realizuje projekt „Tradycyjne Pieśni z Ziemi Sejneńskiej”, które Dofinansowano  ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Narodowego Centrum Kultury ,,EtnoPolska 2021″


JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego