Slide2

AKTUALNOŚCI

Slide2

AKTUALNOŚCI

Realizacja inwestycji „Aktywna turystyka na rzecz zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa przyrodniczego w obszarze współpracy transgranicznej”.

3 września 2021

Projekt obejmuje zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami Parkową i Jerzego Grodzińskiego w Sejnach, zlokalizowanego na działce o numerze ewidencyjnym 661/10.


JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego